Bliv instruktør og underviser hos Bådkurser.dk

Brænder du inde med erfaring, og ønsker du at videregive den til en ny generation af sejlere? Så er det måske dig vi søger!

Bådkurser.dk er en seriøs kommerciel sejlerskole med hovedsæde i Dragør på Amager. Vi underviser vores elever i en række af kompetencegivende kurser inden for praktisk og teoretisk sejlads. Hos os handler et kursus ikke blot om, at få eleverne hurtigst og billigst muligt igennem en eksamen, men derimod at udbyde kurser, hvor vi har god tid til, at hjælpe vores elever videre mod et succesfuldt bådejerskab og sejlerliv. Vi stiller derfor høje krav til vores instruktører og ikke mindst vores elever.

De uddannelser vi udbyder hos Bådkurser.dk, er længevarende og dybdegående kurser. Især vores praktiske forløb skiller sig ud for det øvrige marked på pris og varighed. Det giver os hold med ivrige og målrettede elever med enormt gå-på mod og lyst til egen læren. Mange af vores elever har allerede købt deres første båd, og er derfor super ivrige for at lære at sejle. Som instruktør vil du opleve at vores elever er velforberedte og klar til at absorbere DIN erfaring. Hvad mere kan man ønske sig?

For sæsonen 2021 søger vi i alt 6-10 nye deltidsmedarbejdere, til at varetage undervisningen i følgende kurser:

 • VHF/SRC kursus.
 • Duelighedsteori
 • Praktisk Duelighedsforløb i sejlbåd.
 • Praktisk Duelighedsforløb/Speedbådskort i Speedbåd.
 • Yachtskipper af 3. grad

(Scroll ned for at se stillingsopslag)

Om du ønsker at undervise i ét eller flere af de ovenstående kurser, er for os underordnet. Det vigtigste er at du har de rette kompetencer, er villig til at lære nyt og brænder for formidling af sejlads. Søger du flere stillinger kan der indgås særaftale omkring arbejdstid og stillingsvilkår.

Vi garanterer et flexibelt og godt arbejdsmiljø, som helt sikkert vil udvikle dig som menneske og som sejler.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning og forhåbentlig få dig med ombord!

Nedenfor kan du læse vores stillingsopslag. Send dit CV og en kort motiveret ansøgning hvor du tillige oplyser os hvilke uddannelser du er interesseret i at undervise. Send til booking@bådkurser.dk.

Spørgsmål rettes til Jacob Mouritzen på samme mail eller tlf. 53 78 00 75 

VHF/SRC Instruktør

Stillingsbeskrivelse

Som VHF/SRC instruktør vil du undervise vores elever i brugen af VHF radioen, redningstjenesten, sikkerhedsudstyr og meget mere. Vores forløb varer 2 dage og foregår i hverdage og weekender. For det meste udenfor normal arbejdstid.

Eleverne kommer forberedte, og har læst teorien inden ankomst. Det er herefter op til dig at dirigere undervisningen, så eleven ikke blot består eksamen, men også har modtaget praktisk træning i:

 • Nød/Il/Sikkerhedskald
 • Gennemgang af uddelte VHF-radioer og brugen deraf.
 • DSC udstyret på de uddelte VHF-radioer.

Vi går meget op i, at tiden bruges fornuftigt. Derfor får eleverne fakta på plads inden de møder op, og til undervisningen bruger vi så meget tid som muligt på rent faktisk at øve de emner, de har læst på. Både for instruktør og elever giver det en mere praktisk orienteret undervisning med højt udbytte for eleverne.

Startdato

Vi ønsker at ansætte med tiltrædelse ca. pr. 15. april. Oplys i din ansøgning om du har særlige krav til startdato.

Arbejdsopgaver

Som instruktør består dine arbejdsopgaver i:

 • Fysisk tilstedeværelse ved undervisning.
 • Klargøring af lokale inden undervisning.
 • Oprydning af lokale efter undervisning.
 • Evaluering efter hver undervisning.

Administrationen står hovedsageligt for henvendelser og spørgsmål fra vores elever, men i ganske få tilfælde vil du stå for elevkontakt uden for arbejdstiden, hvis henvendelsen drejer sig specifikt om din undervisning.

Kompetencer

Som instruktør hos Bådkurser.dk stilles der høje krav til dine personlige og faglige kompetencer. Indholdet i vores kurser rækker ofte langt ud over det, som de officielle bekendtgørelser kræver. Dette gør arbejdet som instruktør rigtig interessant, og giver dig en ideal mulighed for at gøre undervisningen mere personlig og praktisk relevant.

Som VHF/SRC instruktør sætter vi pris på dine pædagogiske kompetencer, den service du yder for vores elever, og din lyst til at lære fra dig.

Det er et krav for ansøgningen at du:

 • Er en god kollega og har gode sociale kompetencer.
 • Kan arbejde minimum 1 weekend om måneden eller 2 hverdagsaftener i gennemsnit over året.
 • Har praktisk relevant undervisningserfaring fra din sejlklub, arbejdsplads eller andet.
 • Har tilstrækkelig sejlerfaring og teoretisk viden til formidling.
 • Er mødestabil og serviceminded overfor vores elever.

Det ville være rart hvis du:

 • Har erfaring i VHF/SRC undervisning.
 • Har lyst til at indgå i instruktørkorpset for andre fritidssejleruddannelser på sigt.
 • Kan se dig selv som en del af teamet i en længere periode.

Løn og arbejdsvilkår

Stillingen er på minimum 15 timer om måneden, og aflønnes som udgangspunkt med 180kr pr. time. Inden tiltrædelse vil du have mulighed for oplæring tilpasset dit nuværende niveau. Oplæringen er ulønnet.

 

Instruktør i duelighedsteori

Stillingsbeskrivelse

Som Instruktør i duelighed vil du undervise vores elever i det pensum som de skal afprøves i til eksamen. Mest af alt vil du som underviser give din viden videre inden for navigation, søvejsregler, brandbekæmpelse, miljø og sikkerhed.

Eleverne kommer forberedte, og har læst store dele af teorien inden ankomst. Det er herefter op til dig at dirigere undervisningen, så hele pensum kan trænes og bundfælle sig, så de er klar til at bestå den endelige eksamen i duelighedsteori. Især navigationsdelen kan være vanskelig for mange elever, og det er netop her at dine pædagogiske evner, skal komme vores elever til gavn.

Som duelighedsinstruktør i teori, vil du opleve at især dine kompetencer inden for navigation og formidling deraf, er af afgørende betydning for et vellykket kursus.

Startdato

Vi ønsker at ansætte med tiltrædelse pr. 15. april eller snarest muligt.  Oplys i din ansøgning om du har særlige krav til startdato. Der vil blive tilbudt oplæring til kandidater som måtte have brug for dette.

Arbejdsopgaver

Som instruktør består dine arbejdsopgaver i:

 • Fysisk tilstedeværelse ved undervisning.
 • Klargøring af lokale inden undervisning.
 • Oprydning af lokale efter undervisning.
 • Evaluering pr. email efter hver undervisning.

Administrationen står hovedsageligt for henvendelser og spørgsmål fra vores elever, men i ganske få tilfælde vil du stå for elevkontakt uden for arbejdstiden, hvis henvendelsen drejer sig specifikt om din undervisning.

Kompetencer

Som instruktør hos Bådkurser.dk stilles der høje krav til dine personlige og faglige kompetencer. Indholdet i vores kurser rækker ofte udover det, som de officielle bekendtgørelser kræver. Dette gør arbejdet som instruktør rigtig interessant, og giver dig en ideal mulighed for at gøre undervisningen mere personlig og praktisk relevant. Derfor er det selvfølgelig vigtigt at du har en vis erfaring at bygge din undervisning på.

Som duelighedsinstruktør i teori sætter vi pris på dine pædagogiske og sociale kompetencer, den service du yder for vores elever, din lyst til at lære fra dig og din motivation for selvudvikling.

Det er et krav for ansøgningen at du:

 • Er en god kollega og har gode sociale kompetencer.
 • Kan arbejde minimum 1 weekend (fredag aften t.o.m søndag eftermiddag) om måneden i gennemsnit over året.
 • Har praktisk relevant undervisningserfaring, og føler dig hjemme i stoffet.
 • Har tilstrækkelig sejlerfaring og teoretisk viden til formidling.
 • Er mødestabil og serviceminded overfor vores elever.

Det ville være rart hvis du:

 • Har tidligere erfaring med konkret undervisning i duelighedsteori fra andre sejlskoler, sejlklubber, aftenskoler el. lign.
 • Har lyst til at indgå i instruktørkorpset for andre fritidssejleruddannelser på sigt.
 • Kan se dig selv som en del af teamet i en længere periode.

Løn og arbejdsvilkår

Stillingen er på minimum 15 timer om måneden, og aflønnes som udgangspunkt med 180kr pr. time eller efter kompetencer. Inden tiltrædelse vil du have mulighed for oplæring tilpasset dit nuværende niveau. Oplæringen er ulønnet.

Instruktør i praktisk duelighed (sejlbåd)

Stillingsbeskrivelse

Vi søger instruktører til vores praktiske duelighedskurser i sejlbåd. Hos Bådkurser.dk udbyder vi en komplet sejlbådsuddannelse over 4 weekender delt op i modulerne: 1) Sejlads for sejl 2) Havnemanøvre 3) Skippertræning 4) Mand over bord og 5) den praktiske eksamen. Eleverne kan tilmed vælge at deltage i kurserne ”motor & teknik” samt ”natsejlads”.

Når du underviser i praktisk sejlads, får du et top motiveret elevhold, hvor mange allerede har købt båd, og er ivrige efter at lære af deres instruktør. Ikke alle elever skal op til eksamen, da mange vælger os for træningens skyld, selv om de allerede har beviset på plads. Dette er et stort privilegium som instruktør, idet vores elever har træning for øje, mere end blot at få deres bevis. Netop dette gør jobbet som instruktør hos Bådkurser.dk særligt attraktivt.

Som praktisk duelighedsinstruktør ser vi gerne, at du kan arbejde minimum 2 weekender hver anden måned. Enkelte kurser ligger i hverdagene, og kan give dig mulighed for at arbejde hverdagsaftenener i stedet for weekender.

Startdato

Vi ønsker at ansætte med tiltrædelse pr. 15. april eller snarest muligt.  Oplys i din ansøgning om du har særlige krav til startdato. Der vil blive tilbudt oplæring til kandidater som måtte have brug for dette.

Arbejdsopgaver

Som instruktør består dine arbejdsopgaver i:

 • Fysisk tilstedeværelse ved undervisning.
 • Klargøring af båd inden undervisning.
 • Oprydning af båd efter undervisning.
 • Evaluering pr. email efter hver undervisning.

Administrationen står hovedsageligt for henvendelser og spørgsmål fra vores elever, men i ganske få tilfælde vil du stå for elevkontakt uden for arbejdstiden, hvis henvendelsen drejer sig specifikt om din undervisning.

Kompetencer

Som praktisk dueligehdsinstruktør stiller vi meget høje krav til dine personlige og praktiske kompetencer. Sikkerhed og indlæring for vores elever, har højeste prioritet, og du skal kunne varetage undervisningen på fuldt betryggende og sikker vis.

Det er et krav for ansøgningen at du:

 • Er en god kollega og har gode sociale kompetencer.
 • Har 100% styr på havnemanøvre i sejlbåd og har overskud til at vejlede elever i denne disciplin.
 • Føler dig 100% tryg ved at undervise i sejlads om natten.
 • Har et højt niveau af ansvarsfølelse.

Det ville være rart hvis du:

 • Har tidligere erfaring med konkret undervisning i sejlads fra andre sejlskoler, sejlklubber, aftenskoler el. lign.
 • Har tidligere erfaringer som professionel kaptajn fra charterbranchen eller lign, eller på anden vis har erfaring som kaptajn for en urutineret besætning.
 • Har lyst til at indgå i instruktørkorpset for andre fritidssejleruddannelser på sigt.
 • Kan se dig selv som en del af teamet i en længere periode.

Løn og arbejdsvilkår

Stillingen er på minimum 15 timer om måneden. Løn efter kompetencer. Inden tiltrædelse vil du have mulighed for oplæring tilpasset dit nuværende niveau. Oplæringen er ulønnet.

 

Instruktør i speedbådskort

Stillingsbeskrivelse

Som Instruktør i Speedbådskort vil du undervise vores elever i det pensum som de skal afprøves i til eksamen. Mest af alt vil du give dine evner til at manøvrere et maskindrevet fartøj i havn og på søen videre til vores elever.

Eleverne kommer forberedte, og har læst teorien hjemmefra. Det er herefter op til dig at dirigere undervisningen, således at eleverne lærer at manøvrere, kontrollere og navigere et maskindrevet fartøj.  

Som instruktør i speedbådskort, er det især dine pædagogiske kompetencer og dit overskud ved manøvrering af et maskindrevet fartøj, som kommer vores elever til gavn.

Hos Bådkurser.dk udbyder vi ikke speedbådskort på 1 dag. Vi tager vores elevers sikkerhed og videre færd seriøs, og derfor varer vores kurser 2 hele weekender, så manøvre, navigation og teori har tid til at bundfælle sig ordentligt. Dette giver et fantastisk arbejdsmiljø som instruktør og en større glæde ved formidling af din viden.

Startdato

Vi ønsker at ansætte med tiltrædelse pr.15 april eller snarest muligt.  Oplys i din ansøgning om du har særlige krav til startdato. Der vil blive tilbudt oplæring til kandidater som måtte have brug for dette.

Arbejdsopgaver

Som instruktør består dine arbejdsopgaver i:

 • Fysisk tilstedeværelse ved undervisning.
 • Klargøring af lokale og båd inden undervisning.
 • Oprydning af lokale og båd efter undervisning.
 • Evaluering pr. email efter hver lektion

Administrationen står hovedsageligt for henvendelser og spørgsmål fra vores elever, men i ganske få tilfælde vil du stå for elevkontakt uden for arbejdstiden, hvis henvendelsen drejer sig specifikt om din undervisning.

Kompetencer

Som instruktør hos Bådkurser.dk stilles der høje krav til dine personlige og faglige kompetencer. Indholdet i vores kurser rækker ofte udover det, som de officielle bekendtgørelser kræver. Dette gør arbejdet som instruktør rigtig interessant, og giver dig en ideal mulighed for at gøre undervisningen mere personlig og praktisk relevant. Derfor er det selvfølgelig vigtigt, at du har en solid erfaring at bygge din undervisning på.

Som Speedbådsinstruktør sætter vi pris på dine pædagogiske og sociale kompetencer, den service du yder for vores elever, din lyst til at lære fra dig og din motivation for selvudvikling.

Det er et krav for ansøgningen at du:

 • Er en god kollega og har gode sociale kompetencer.
 • Har et stort overskud i manøvrering, sikkerhed og teknisk viden.
 • Kan arbejde minimum 2 weekender hver anden måned.
 • Har praktisk relevant undervisningserfaring, og føler dig hjemme i stoffet.
 • Har tilstrækkelig sejlerfaring og teoretisk viden til formidling.
 • Er mødestabil og serviceminded overfor vores elever.

Det ville være rart hvis du:

 • Har tidligere erfaring med konkret undervisning i praktisk sejlads i speedbåd.
 • Har erfaring i sejlads i speedbåd fra sejlklub, motorbådsklub, som charterskipper el. lign.
 • Har lyst til at indgå i instruktørkorpset for andre fritidssejleruddannelser på sigt.
 • Kan se dig selv som en del af teamet i en længere periode.

Løn og arbejdsvilkår

Stillingen er på minimum 15 timer om måneden, og aflønnes som udgangspunkt med 180kr pr. time eller efter kompetencer. Inden tiltrædelse vil du have mulighed for oplæring tilpasset dit nuværende niveau. Oplæringen er ulønnet.

Instruktør i Yachtskipper 3

Stillingsbeskrivelse

Som instruktør i Yachtskipper af 3. grad uddannelsen, er det din fornemmeste opgave, at lede vores elever sikkert igennem teorien inden for navigation, søsikkerhed, meteorologi, søvejsreglerne og meget mere. Vores elever vil over 8 lektioner fordelt over ca. 30 dage ledes igennem teorien under dit ansvar. Som instruktør i Yachtskipper af 3. grad stilles der store krav til din teoretiske viden, så vores elever kommer igennem eksamenen med succes.

Eleverne kommer forberedte, og har læst teorien inden kursus start. Det er herefter op til dig at dirigere undervisningen, så hele pensum kan trænes og bundfælle sig, så de er klar til at bestå den endelige eksamen. Især navigation, meteorologi og søvejsreglerne stille høje krav til dig som underviser. Du skal derudover lede eleverne igennem den projektopgave som afleveres til censor inden eksamen.

Startdato

Vi ønsker at ansætte med tiltrædelse pr. 15. april eller snarest muligt.  Oplys i din ansøgning om du har særlige krav til startdato. Der vil blive tilbudt oplæring til kandidater som måtte have brug for dette.

Arbejdsopgaver

Som instruktør består dine arbejdsopgaver i:

 • Fysisk tilstedeværelse ved undervisning.
 • Klargøring af lokale inden undervisning.
 • Oprydning af lokale efter undervisning.
 • Kort evaluering efter hver lektion.

Administrationen står hovedsageligt for henvendelser og spørgsmål fra vores elever, men i ganske få tilfælde vil du stå for elevkontakt uden for arbejdstiden, hvis henvendelsen drejer sig specifikt om din undervisning.

Kompetencer

Som instruktør hos Bådkurser.dk stilles der høje krav til dine personlige og faglige kompetencer. Indholdet i vores kurser rækker ofte udover det, som de officielle bekendtgørelser kræver. Dette gør arbejdet som instruktør rigtig interessant, og giver dig en ideal mulighed for at gøre undervisningen mere personlig og praktisk relevant. Derfor er det selvfølgelig vigtigt at du har en solid viden og erfaring at bygge din undervisning på.

Som Yachtskipper 3 instruktør sætter vi pris på din teoretiske viden, pædagogiske kompetencer, den service du yder for vores elever, din lyst til at lære fra dig og din motivation for selvudvikling.

Det er et krav for ansøgningen at du:

 • Er en god kollega og har gode sociale kompetencer.
 • Kan stå i spidsen for et samlet forløb over 8 hverdagsaftener minimum hver 3. måned.
 • Har undervist i Yachtskipper af 3. grad tidligere, eller selv er indehaver af Yachtskipper af 1. grad.
 • Er mødestabil og serviceminded overfor vores elever.

Det ville være rart hvis du:

 • Har tidligere erfaring med konkret undervisning i sejlads fra andre sejlskoler, sejlklubber, aftenskoler el. lign.
 • Har erfaring som langturssejler
 • Har erfaring som Y3 censor.
 • Er indehaver af Yachtskipper af 1. grad.
 • Har lyst til at indgå i instruktørkorpset for andre fritidssejleruddannelser på sigt.
 • Kan se dig selv som en del af teamet i en længere periode.

Løn og arbejdsvilkår

Stillingen er på minimum 15 timer om måneden, og aflønnes som udgangspunkt med 220kr pr. time eller efter kompetencer. Inden tiltrædelse vil du have mulighed for oplæring tilpasset dit nuværende niveau. Oplæringen er ulønnet.